9a Panelen, aandelen en Box 3

9a Panelen, aandelen en Box 3

We hebben het vaak over (zonne)panelen, maar in feite koop je een of meerdere aandelen in een zonne-installatie. Voor het gemak hebben we het aantal aandelen gelijkgesteld aan het aantal panelen omdat dat makkelijk communiceert. Per lid kunnen er maximaal 40 panelen worden aangeschaft.

Een aandeel is een effect/belegging en vormt tevens onderdeel van jouw vermogen. Je zult dit dus jaarlijks ook moeten opgeven in Box 3, maar daar word je in een later stadium over geïnformeerd.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.