9b Waarom valt de REC niet onder AFM toezicht?

9b Waarom valt de REC niet onder AFM toezicht?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet toe op de effectenhandel en hanteert hiervoor strikte richtlijnen m.n. qua informatievoorziening. Om het de markt niet onnodig moeilijk te maken kun je in sommige gevallen vrijstelling vragen van de prospectusplicht zolang het totaalbedrag van de aandelen lager is dan € 5.000.000.

Met onze projecten komen we hier op dit moment niet aan en hebben dus deze vrijstelling gevraagd. Dit betekent wel dat ons project formeel niet onder AFM toezicht valt, maar we hebben hiervoor wel een uitgebreid aanvraagproces doorlopen en verklaart de leden volledig transparant te informeren over de berekeningen en risico’s. Vandaar dat je ook op verschillende plaatsten de duidelijke banner terugziet van de AFM.

Wat een coöperatie anders maakt dan een ‘normale’ uitgevende instelling van effecten is dat je zelf eigenaar bent en net als alle leden evenveel zeggenschap hebt (ieder lid één stem) over de koers en het bestuur ter verantwoording kan roepen. Alhoewel de AFM dus niet iedere stap onder een vergrootglas legt, kun je dat als lid en mede-eigenaar natuurlijk wel.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.