Zonnepark Rhoon

DEFINITIEVE INSCHRIJVING

 

Hieronder kun je definitief aangeven voor hoeveel panelen je deel gaat nemen in project Zonnepark Rhoon. Om onduidelijkheden te voorkomen, hierbij een aantal aandachtspunten in het proces:

 

1) Let op dat de naam die je gebruikt bij deze inschrijving dezelfde naam is als die op jouw energiecontract staat.

 

2) De terugverdientijd die in deze module wordt gecommuniceerd is op basis van standaard berekeningen. Ieder project is anders. Het ligt er aan wat je wel en niet hierin meeneemt en hoe je met sommige aspecten omgaat. Download op deze pagina het AFM informatiedocument en de samenvatting van de rendementsberekening voor de details van dit project.

 

3) Er staat € 350 per certificaat in het formulier, dit is het netto bedrag. Wij vragen jou namelijk om in eerste instantie € 425 per certificaat over te schrijven.

Het verschil is € 75 BTW die de REC terug kan vragen bij de Belastingdienst en spoedig na ontvangst over zal maken naar de deelnemers. Netto vragen we dus € 350 (waarvan € 50 een reservering is voor onvoorziene kosten).

 

4) Wij zien deze inschrijving als een definitieve kennisgeving door jou van het aantal certificaten waarvoor je wil deelnemen in het project. Op basis van de ingeschreven certificaten stellen wij vast of het project doorgaat, of in geval van over-inschrijving, wie hoeveel certificaten toegewezen krijgt. Bij doorgang krijg je de komende periode het verzoek om het totaalbedrag over te maken naar de coöperatie en ontvang je het Huishoudelijk Reglement en Project Reglement.

 

5) Voor inhoudelijke vragen over het project, de bedragen en rendementen kun je een e-mail sturen naar: zonneparkalbrandswaard@gmail.com